Charles-Barque-drawing-Course-700x260

Vaše dete ima sklonost ka crtanju, slikanju i kreativnom izražavanju?
Iz Novog Sada ste a i nova zgrada škole “Dušan Radović” (Velebitska ulica) vam nije daleko?

Individualni/tutorski rad sa decom, osnovcima, svake subote od 10h.
Nastava traje 2 školska časa, sa pauzom između za sokić i elaboraciju radova.

Materijal je uključen u cenu.

Novim polaznicima poklon 🙂

Plan:


Teoretsko i praktično upoznavanje sa crtačkim i slikarskim tehnikama:

 • Upoznavanje sa priborom i materijalom
 • Slikarska tehnologija
 • Crtež različitim priborom na različitoj podlozi
 • Linija, Smer, Oblik, Valer, Tekstura
 • Osnovni elemente crteža, kompozicija, perspektiva, proporcija i njihov međusobni odnosi
 • Principi komponovanja (ritam, harmonija, kontrast, jedinstvo, dominanta, ravnoteža)
 • Boja
 • Mešanje boja
 • Crtež u boji
 • Akvarel
 • Tempera

+ kao dodatak upoznavanje sa tehnikama akril i ulje.

+ Dodatni Materijali za vežbu i rad


Nastavu izvodi Darko Topalski, likovni umetnik, slikar
info: 063-283-450